Vitajte na stránke projektu:
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK

tien

Názov projektu:

Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK

Žiadateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Celkové výdavky projektu:

989 111,55 EUR

Umiestnenie projektu (NUTS III):

Nitriansky kraj
Všeobecné informácie o žiadateľovi:

Názov žiadateľa:

Nitriansky samosprávny kraj

Právna forma:

samosprávny kraj - zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

IČO:

37861298

DIČ:

2021611999

Sídlo žiadateľa:

Nitra

Nitriansky samosprávny kraj vznikol dňa 01. 01. 2002, nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Sídlom kraja je mesto Nitra. Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 121 rozpočtových a príspevkových organizácií a zakladateľom 7 akciových spoločností. Samosprávny kraj sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Výrazom miestnej demokracie a samosprávy je aj štatút Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý predstavuje "ústavu" platnú na území samosprávneho kraja.

Základná pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja: NSK je zriaďovateľom 5 múzeí, ktoré plnia hlavné poslanie v zmysle plánu hlavných úloh, ktorý má vypracovaný každá kultúrna inštitúcia, s dôrazom na odbornú správu múzejných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. V správe múzeí a galérií je takmer 450 tisíc zbierkových predmetov.

Zoznam múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK:

Názov

Adresa

Internetová stránka

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvar

Pribinova 6, 940 01 Nové Zámky www.muzeumnz.sk

Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum Komárom

Palatínova 13, 945 05 Komárno www.muzeumkn.sk

Tekovské múzeum v Leviciach

Sv. Michala 40, 934 69 Levice www.muzeumlevice.sk

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany www.tribecskemuzeum.sk

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra www.muzeumnitra.sk

Nitriansky samosprávny kraj nie je platcom DPH a v rámci oprávnených výdavkov si bude uplatňovať DPH.