Kontakt

tien

Titul, meno a priezvisko:

Mgr. Jozef Baňas

Pozícia:

referent digitalizačnej jednotky

Odbor:

Oddelenie vnútornej správy Úradu NSK – referát informatiky

Telefón:

037/69 25 981

E-mail:

jozef.banas@unsk.sk

Web stránka:

www.unsk.sk


Titul, meno a priezvisko:

JUDr. Eva Gyurovszká

Pozícia:

odborný referent pre implementáciu

Odbor:

Oddelenie služieb pre verejné obstarávanie a implementáciu projektov Úradu NSK

Telefón:

037/69 22 948

E-mail:

eva.gyurovszka@unsk.sk

Web stránka:

www.unsk.sk


Titul, meno a priezvisko:

Mgr. Vladimír Maruniak

Pozícia:

projektový manažér

Odbor:

Odbor riadenia a monitoringu projektov

Adresa:

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

Telefón:

02/204 82 707

E-mail:

vladimir.maruniak@culture.gov.sk

Web stránka:

www.opis.culture.gov.sk


Názov organizácie:

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár

Adresa:

Pribinova 6, 940 01 Nové Zámky

Telefón:

035 / 6400 032, 6402 572

Fax:

035 / 6400 032

E-mail:

muzeumnz@mail.t-com.sk

Web stránka:

www.muzeumnz.sk

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Mgr. Helena GudmonováNázov organizácie:

Podunajské múzeum v Komárne, Duna Menti Múzeum Komárom

Adresa:

Palatínova 13, 945 05 Komárno

Telefón:

035 / 7731 476, 7730 919

Fax:

035 / 7731 476

E-mail:

muzeumkomarno@gmail.com

Web stránka:

www.muzeumkn.sk

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Ing. Jozef Csütörtöky, CSc.Názov organizácie:

Ponitrianske múzeum v Nitre

Adresa:

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Telefón:

037 / 6510 000, 6514 253

Fax:

037 / 7419 771

E-mail:

nimuz-sek@mail.t-com.sk

Web stránka:

www.muzeumnitra.sk

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Mgr. Anton ŠtevkoNázov organizácie:

Tekovské múzeum v Leviciach

Adresa:

Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Telefón:

036 / 6312 112, 6312 866

Fax:

036 / 6312 866

E-mail:

tmlevice@nextra.sk

Web stránka:

www.muzeumlevice.sk

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

PhDr. Ján DanoNázov organizácie:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Adresa:

Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany

Telefón:

038 / 5323 253, 5323 021

Fax:

038 / 5323 021

E-mail:

office@tribecskemuzeum.sk

Web stránka:

www.tribecskemuzeum.sk

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

PhDr. Blažena Šmotláková